Frontaalin palvelut


Psykologisia ja neuropsykologisia tutkimuksia on tarjolla lapsille ja nuorille. Psykologiset tutkimukset kohdistuvat ensisijassa kognitiivisen kehitystason arviointiin ja kouluvalmiuksien arviointiin. Ne toteutetaan yleensä 4-5 käyntikertana (á 45 min) ja sisältävät sekä suullisen että kirjallisen palautteen. Neuropsykologisissa tutkimuksissa selvitellään laaja-alaisemmin mm. oppimisvaikeuksien syitä. Neuropsykologisiin tutkimuksiin varataan aikaa yleensä 8-10 käyntikertaa (á 45 min). Jos kognitiivinen kehitystasoarvio on juuri tehty, niin neuropsykologisiin lisätutkimuksiin varataan yleensä 5-6 käyntikertaa.
Mitä on lasten neuropsykologinen tutkimus?

Neuropsykologinen yksilökuntoutus toteutetaan yksilöllisesti laadittujen kuntoutustavoitteiden mukaan. Kuntoutuksen pohjana on aina laaja neuropsykologinen tutkimus, joka tarpeen mukaan tehdään kokonaan tai täydennetään kuntoutusjakson alussa. Neuropsykologista yksilökuntoutusta on tarjolla ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Suurin asiakasryhmä on peruskoulun oppilaat, joilla on lukemaan, kirjoittamaan tai laskemaan oppimisen vaikeuksia. Myös esikouluikäisiä lapsia käy kuntoutuksessa. Kuntoutuksen aikana tehdään yhteistyötä vanhempien ja koulun tai päiväkodin kanssa. Yhden kuntoutusjakson pituus vaihtelee yleensä 15-20 kerran (á 45 min) välillä. Jakson päättyessä arvioidaan jatkokuntoutuksen tarve.
Mitä on lasten neuropsykologinen kuntoutus?

Neuropsykologinen ryhmäkuntoutus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille, joilla on tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeuksia ja/tai puutteita sosiaalisissa taidoissa. Myös muita oppimisvaikeuksia voi olla. Ryhmissä keskitytään toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden sekä sosiaalisten taitojen kuntouttamiseen. Ryhmässä kuntoutetaan lasten taitoja ja valmiuksia strukturoidun ohjelman avulla. Ryhmät kokoontuvat yleensä alkusyksystä loppukevääseen viikoittain n. 40-45 kerran (á 90 min) jakson, jonka päättyessä arvioidaan jatkokuntoutuksen tarve. Ryhmissä on 3-5 lasta ja kaksi ryhmänohjaajaa. Lastenryhmien rinnalla kokoontuvat harvajaksoisemmin myös vanhempainryhmät.

Työnohjauspalveluja on tarjolla psykologeille ja myös muille sosiaali- ja terveystoimen sekä koulutoimen ammattihenkilöille. Työnohjaajina toimivat neuropsykologit.

Koulutuspalveluja järjestetään kysynnän mukaan ensisijaisesti neuropsykologian alaan liittyen.